Disclaimer

FlexCast Narrowcasting wijst u ten aanzien van deze website op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van FlexCast Narrowcasting. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd wanneer er sprake is van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door FlexCast Narrowcasting met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
FlexCast Narrowcasting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van FlexCast Narrowcasting, deze zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen.

FlexCast Narrowcasting is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden.


FlexCast Narrowcasting sluit, voor zover dit wettelijk is toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarop getoonde informatie.

Benieuwd wat FlexCast
voor jou kan betekenen?